Darčekové poukazy

Elektronické darčekové poukazy – podmienky

Elektronické darčekové poukazy sú určené na úhradu nákupu na www.ugriluj.sk.

Objednaný poukaz vám bude zaslaný mailom v pracovných dňoch štandardne do 24hodín vo formáte PDF.

Podmienky na použitie darčekového poukazu:

1. Hodnota uvedená na poukaze Vám bude odpočítaná z ceny nákupu v internetovom obchode na www.ugriluj.sk  
2. Poukaz nie je zameniteľný za peniaze. Poukaz nie je možné rozmeniť. Hodnotu poukazu je možné vyčerpať iba jednorazovým nákupom.
3. Kupujúci nie je oprávnený poukaz ďalej prepredávať tretím osobám.
4. Poukaz je platný 1 rok od nákupu, po uplynutí tohto dátumu sa poukaz stáva neplatným
5. Poukaz nemôže byť nijako nahradený v prípade straty.
6. Pri tovare, na ktorého nákup bol uplatnený darčekový poukaz,
Vám môže byť (v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo v prípade oprávnenej reklamácie) vrátená čiastka
prostredníctvom náhradného darčekového poukazu alebo vytvorením adekvátneho kreditu na nákup iného tovaru.