Jednodruhové korenie - Zloženie - Korenie - Kajanské