Kontakty

E-mail:    info@ugriluj.sk
Telefón: +421 32 321 52 52

Sídlo spoločnosti a prevádzka

GRANDCOM s.r.o.
Odborárska 1372/7
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovensko

IČO: 46972048
DIČ: 2023684223
IČ DPH: SK2023684223

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Trenčín, Odd. Sro, vložka číslo: 27604/R.

IBAN: SK83 7500 0000 0040 2344 1958
BIC kód: CEKOSKBX

Pracovná doba

Po - Pia od 8.00 do 16.30
na žiadosť zákazníka sme k dispozícii aj mimo pracovnej doby