Plynové grily - Plynové horáky a ražeň - 1 ohrievací horák