Soľ nad zlato - Možnosť použitia - Prílohová omáčka